Dobava zemeljskega plina

Poceni energijo, ki je prijazna do okolja je težko najti, a zato obstaja zemeljski plin. Dobava zemeljskega plina je že več kot štirideset let v Sloveniji zelo dobro urejena. Čeprav je fosilno gorivo, je zemeljski plin zelo poceni in gorivo prijazno do okolja. Priklop na omrežje je zelo enostavno saj je po Sloveniji zelo razširjeno in ta omrežja so dostopna v več kot 180 občinah po državi. Minimalne emisije ogljikovega dioksida, nizka cena, enostavna uporaba in dobava so glavne prednosti kar se tiče zemeljskega plina. Dobava zemeljskega plina je primeren za uporabo v gospodinjstvu, ogrevanju, proizvodnji toplote v industriji pa tudi v kopenskem in ladijskem transportu. Kondenzacijske peči ter ostala ogrevalna tehnologija je enostavna za vzdrževanje in zavzamejo malo prostora. Z vsem kar se tiče zemeljskega plina pa vam lahko pomaga tudi družba geoplin. Dobava zemeljskega plina, priklapljanje na omrežje ter ostalo je vse to, s čemer se ta družba ukvarja.

dobava zemeljskega plina

Dandanes svet stremi k temu, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov in se držati kjotskega protokola in s tem uspešno pomagati okolju. Dobava zemeljskega plina pomaga vsemu kar je našteto in zato je zemeljski plin znan kot zelena energija. Ker je zemeljski plin zelo uporaben v različne namene in pripomore okolju je dobava zemeljskega plina dobra izbira saj je med fosilnimi gorivi kot so nafta in premog še zdaleč najboljši v zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida ter ostalih toplogrednih plinov. Zemeljski plin povzroča izjemno malo prašnih delcev v primerjavi z ostalimi viri. V Sloveniji je geoplin največja družba katere glavna naloga je dobava zemeljskega plina, saj se z zemeljskim plinom ukvarja tudi v drugih državah. Zemeljski plin je koristen vsemu. Koristen je za odjemalce, za lastnike, za zaposlene in za širše okolje. In čeprav je zemeljski plin neobnovljivi vir energije ali na kratko fosilno gorivo je plina še vedno dovolj za več kot 55 let.