Male čistilne naprave

Dandanes je čistoča zelo pomembna v vseh gospodinjstvih. Prav pri tem, pa nam pomagajo male čistilne naprave, katere nam proces čiščenja celo pohitrijo. Statistike kažejo, da vsak izmed nas dnevno porabi približno 150 litrov vode, pri tem pa se iz naših gospodinjstev izteče veliko odpadne vode. Preden se ta voda izteče v okolje, je potrebno vodo še očistiti nevarnih in  škodljivih snovi katere so se nabrale v njej. Prav tukaj, pa v uporabo pridejo male čistilne naprave!

Male čistilne naprave

Torej kaj sploh so male čistilne naprave? To so miniaturne čistilne naprave, katere pri delovanju delujejo na isti način, kot delujejo mikroorganizmi. Z drugo besedo – Poskuša jih posnemati. Torej, mikroorganizmi razgrajujejo vse nečistoče katere jim pridejo na pot. Seveda tovrstne čistilne naprave niso primerne za industrijke odpadne vode, so pa več kot odlična za kmetije, stanovanja, počitniških hišicah, in gostinjskih objektih. 

Take naprave so več kot odlične tudi v stanovanjskih hišah, kjer ni mogoč priklop kanalizacije. Seveda pa nesmemo pozabiti samo delitev te male čistilne naprave:

  • Pretočne male čistilne naprave:
  • Razstlinske čistilne naprave
  • SBR čistilne naprave
  • MBR čistilne naprave

Kako sploh poteka vgradnja male čistilne naprave?

Torej prvo morate izbrati velikosti naprave, saj je lahko nepravilna naprava neučinkovita med delovanjem. Zelo pomembno je, da upoštevamo koliko ljudi je v gospodinjstvu. Sama zmogijivost malih čistilnih naprav se meri v populacijskih enotah(kratica PE). Torej male čistilne naprave segajo vse do 50 PE, in ne zahteva pridobitve kakršnega koli  gradbenega dovolenja. Izjeme so seveda varovana območja, ker pa je seveda potrebno pridobiti ustrezna soglasja.

Ker pa je zaščita podzemnih vod zelo pomembna izstočnica, pa gre poudariti, da je zakonodaja izdala da morajo biti do konca 2017 vsi objekti priključeni na javno kanalizacijo, ali pa da ima zagotovljeno lastno čiščenje in filtriranje odpadne vode.